Minimumvermogen motor A-examen naar 50 kW per 1-1-’19

Zoals eerder gemeld door het CBR, moeten motoren voor het praktijkexamen A (zwaar) vanaf 1 januari 2019 ten minste 50kW vermogen hebben. Alleen in 2018 mag je dit examen nog doen met een motor die tussen de 40 en 50 kW aan vermogen heeft. Door een overgangsregeling waren A-motoren vanaf 40kW gedurende vijf jaar toegestaan. Op 31 december 2018 eindigt deze regeling en vanaf 1 januari 2019 geldt de wettelijke ondergrens van 50 kW.

Deze wijziging wordt doorgevoerd in het WRM Reglementen Algemeen en geldt, in lijn met het CBR, vanaf 1 januari 2019 . In artikel 8 lid 2 zijn de extra eisen aan het examenvoertuig categorie A aangepast.