Verlenging WRM-bijscholingsonderwerpen 2019-2021

Rijinstructeurs moeten zes dagdelen per vijf jaar theoriebijscholing volgen om hun WRM-certificaat geldig te houden. Op dit moment kan er over ruim 50 onderwerpen een cursus gegeven worden. Deze kunt u vinden, samen met de leerdoelen, in de notitie ‘Leerdoelen theoretische bijscholingen WRM’ en in een overzicht op de website van IBKI. Alleen de opleiders/aanbieders uit deze tabel mogen deze cursussen aanbieden.

Verlenging bestaande cursussen
De CEC bekijkt steeds, als onderwerpen drie jaar in een cursus behandeld zijn, of verlenging/laten vervallen van die onderwerpen gewenst is. Over verlenging tot en met 2021 van de volgende acht onderwerpen heeft de CEC positief geadviseerd (er zijn dit jaar geen vervallen onderwerpen). IBKI neemt dit advies over:
ONDERWERPEN EN LEERDOELEN THEORIEBIJSCHOLING 2012 – 2015
(verlengd tot 2021)
Algemene onderwerpen:
§ 25 Het lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2toDrive: 2 dagdelen
§ 26 Coaching en feedback geven: 2 dagdelen
§ 27 De rijprocedure in de praktijk: 2 dagdelen
§ 28 Het RVV (nieuwste wijzigingen en belangrijkste onderdelen): 2 dagdelen

Onderwerp speciaal voor certificaatcategorie A:
§ 29 Motorfietsdynamica en kinematica: 2 dagdelen

ONDERWERPEN EN LEERDOELEN THEORIEBIJSCHOLING 2015 – 2018
(verlengd tot 2021)
Algemene onderwerpen:
§ 42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk: 2 dagdelen
§ 43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer: 2 dagdelen
§ 44 Eerste hulp bij instructieongevallen: 2 dagdelen.

Indien u nog vragen heeft over het bovenstaande dan kunt u een mail sturen naar info@ibki.nl.