Regels

Als je een Proeve van Bekwaamheid aflegt, moet je je aan de regels van IBKI houden. In de Regeling Proeve van Bekwaamheid lees je wat je tijdens de Proeve wel en niet mag en moet doen.

 

Er kunnen redenen zijn waarom je extra tijd of hulp(-middelen) nodig hebt bij de Proeve van Bekwaamheid. In dat geval kan jouw school bij IBKI een verzoek indienen om je tijdens de Proeve extra begeleiding te geven.