Regels

Als je een Proeve van Bekwaamheid aflegt, moet je je aan de regels van IBKI houden. In de Regeling Proeve van Bekwaamheid lees je wat je tijdens de Proeve wel en niet mag en moet doen.